Tuotteet ja palvelut


Esiselvitykset

 • Puolueeton selvitys eri energiavaihtoehdoista sisältäen 
  • alustavan toteutuskuvauksen tarkasteluvaihtoehdoittain
  • energiataselaskelmat (lämmitys, jäähdytys, polttoaineet)
  • alustavat mitoitukset (teho-optimointi, lämmönkeräysjärjestelmä)
  • säästölaskelmat, investointiarvion 
  • vahvuudet ja heikkoudet
 • Erityisalueena lämpöpumppuselvitykset, joiden avulla saadaan käsitys lämpöpumpputekniikan hyödyntämisestä kohteen lämmityksessä ja jäähdytyksessä - soveltuvuus, talous ja toteutusperiaatteet
 • Esiselvityksen tuloksena saat vastaukset kolmeen keskeiseen kysymykseen:
  1. Mikä on sopivin vaihtoehto tarpeisiini tai onko kaavailemani vaihtoehto toteutuskelpoinen?
  2. Paljonko järjestelmän toteuttaminen maksaa ja onko investointi kannattava?
  3. Jos hankkeen eteenpäin viemistä jatketaan, niin miten kannattaa edetä?
    

Lämmitys/jäähdytysjärjestelmien suunnittelu

 • Voidaan toteuttaa vaiheittain, esimerkiksi
  • Esiselvitys (ks. edellä)
  • Esisuunnittelu (järjestelmäratkaisut ja päämitoitukset)
  • Luonnossuunnittelu (luonnostason suunnitelmien laadinta)
  • Toteutussuunnittelu (hankintaan ja toteutukseen tarvittavat suunnitelmat)

Avustaminen toteutusprojektin hoidossa

 • Tarjouspyyntöjen laadinnan
 • Hankintojen kilpailutuksen ja  tarjousevaluoinnin
 • Projektinhoito (aikataulutukset, tarkastukset, työmaakokoukset ym.)
 • Takuuajan valvonnan
 • Käyttöönoton ja käyttökoulutuksen

Maalämpöjärjestelmien toimivuusselvitykset

 • Maalämpöjärjestelmän elinkaaren aikaiset säästöt riippuvat olennaisesti järjestelmän toimivuudesta,
  ketjun lämmönkeräys/lämmönlähde - lämpöpumppulaitos - lämmönjako/lämpökuorma yhdenkin
  lenkin huono toiminta vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan ("heikoin lenkki")
 • Toimiiko maalämpöjärjestelmäsi optimaalisesti, onko lämpökaivot oikein mitoitettu, toteutuvatko
  säästölupaukset? - Jos epäilet, niin nämä asiat voidaan selvittää ja hoitaa tarvittaessa kuntoon 

 

Muita lämpöpumppujärjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluita

 • Pääkonsultointi lämpöpumppuhankkeissa, esim. valittujen suunnittelijoiden opastus lämpöpumppuhankkeissa
 • Mittaukset ja prosessianalyysit, mukaan lukien lämpöpumppujärjestelmien suorituskykymittaukset
 • Tutkimus- ja kehityshankkeet
 • Lämpöpumppujärjestelmien vian selvitykset ja korjaukset
 • Täsmäkatselmusmoinnit